Medlemsskab af DKFU

Syv nye kunstflyvere ved NAC2009 i Skive

Så er Dansk Kunstflyver Union netop der, hvor du kan møde ligesindede, udveksle erfaringer og gode ideer, hvad enten du selv flyver eller foretrækker at se på. Unionen afholder dansk mesterskab og arrangerer hvert fjerde år det nordiske mesterskab. Medlemmerne kan også tilmelde sig internationale stævner. Unionen stiller også dommere til rådighed for mesterskaber. Unionen afholder også opvisninger på air shows o.lign. Unionens erfarne piloter står til rådighed for nye medlemmer med hjælp, vejledning eller kurser i det omfang, der er behov herfor.

Et personligt medlemskab koster i øjeblikket 475 kr. årligt og giver adgang til alle klubbens arrangementer. Unionens medlemmer var tidligere automatisk medlem af Kongelig Dansk Aeroklub (KDA), men pga. mange medlmmers derved dobbelte medlemskaber af KDA, har vi valgt at tage dette medlemskab ud af kontingentet. Hvis man ikke er medlem af KDA igennem klubber eller unioner, så skal man være det igennem DKFU, hvilket koster 155 kr. helårligt.

Flyveklubber kan også optages som medlemmer efter nærmere aftale med unionen. Unionen er åben for passive støttemedlemmer (kontingent 50 kr. halvårligt), som gerne vil modtage unionens informationer. Støttemedlemmer kan ikke deltage i unionens arrangementer.