Instruktion

Dansk Svæveflyver Union udgav i 1990’erne 12 uddannelsesnormer baseret på danske piloters erfaringer fra Polen, hvor kunstflyvningen allerede på det tidspunkt var et velkendt område.

Selve uddannelsen foregår på et tosædet svævefly, ofte af typen ASK-21 eller Puchacz, da der dels findes en del af begge flytyper i de danske svæveflyveklubber, men også fordi begge er meget stabile fly, og dermed ikke ret manøvredygtige. Derfor kræver det en del arbejde og fuld forståelse for hvordan man flyver de enkelte kunstflyvningsmanøvrer, før man kan udføre dem både sikkert og på den rigtige måde i disse flytyper. Grunden til at man ikke benytter et fly, som er designet til kunstflyvning, såsom den polske MDM-1 FOX er, at man sagtens ville kunne flyve kunstflyvning uden egentlig at vide hvad man gør, da flyet er bygget med det eneste formål for øje.

K1 Kunstflyvningsteori
Dette er et ca. 6-timers teorikursus uden prøve, der forklarer teorien bag kunstflyvningen.

 K2 Klargøring af fly/pilot tilkunstflyvning
Udover at lave eftersyn på sit fly, er det vigtigt, at der ikke ligger løse genstande i det (flyvekort, vandflaske mv.), herunder skidt i bunden af det, der vil flyve rundt og genere piloten når denne skubber negativ G. På denne norm lærer man derfor blandt andet at bruge en støvsuger.

K3 Spind
Alle svæveflyvepiloter kan rette ud fra et spind – det er en del af vores uddannelse. Men i kunstflyvning(skonkurrencer) skal man kunne sætte flyet i spind fra vandret flyvning, og ikke fra et drej, som vi er vant til. Udover dette, skal man kunne rette ud på en forudbestemt kurs og holde en lodret linie efter udretning. 

K4 Loop

K5 Stall turn
Også kaldet en hårnål eller hammerhead 

K6 Programflyvning/flyveprøve
Her sammensætter man selv et program, der består af de positive manøvrer man har lært, dvs. spind, loop og hammerhead. Ved godkendt flyveprøve (der flyves solo), har man ”tilladelse” til grundlæggende kunstflyvning, dvs. figurer, som kun involverer positive G. 

K7 Rygflyvning ligeud, kurver
Disse er ikke som sådan figurer i kunstflyvning, men har derimod til formål at vænne eleven til at flyve med hovedet nedad og styre flyet siddende i denne stilling. 

K8 Rygflyvning, ind/udgang ved ½ rul, højre + venstre
Hvor instruktøren i K7 rullede flyet ind og ud fra rygflyvning, skal man på denne norm selv lære at gøre det. 

K9 1/1 rul højre + venstre
Her lærer man at udføre et 360 graders rul både til højre og venstre. 

K10 ½ loop + ½ rul (Immelman)

K11 ½ rul + ½ loop (Retournement)

K12 Programflyvning/flyveprøve
Ligesom i K6 sammensætter man her et program, der denne gang skal indeholde alle de lærte manøvrer. Ved godkendt programflyvning, har man ”tilladelse” til videregående kunstflyvning, dvs. alle kunstflyvningsmanøvrer. 

Links til DSvUs formelle beskrivelse af normerne:
Kunstflyvning-Målsætning
Kunstflyvning-Instruktørvejledning
Kunstflyvning-Stikordsnormer

Der findes mange hundrede kunstflyvningsfigurer, og man lærer selvsagt ikke dem alle på sådan et kursus. Det man i stedet er uddannet til når kurset slutter, er, at man ved præcis hvad man skal gøre, når en kunstflyvningsfigur ikke går som planlagt. Efter bestået K12 kan man derfor selv udforske de mange andre figurer der ellers findes, som man endnu ikke har stiftet bekendtskab med, på en sikker og forsvarlig måde (med undtagelse af haleglidninger og unlimited-figurerne, som vi anbefaler, at man lærer i en tosædet først, eller i det mindste taler med en erfaren kunstflyver om inden man prøver det selv).

I Danmark findes der kun ét planlagt kursus om året, der varer en uges tid, og som regel foregår i sommerferien. Kurset hedder Flyinverted (www.flyinverted.dk), og foregår på Vesthimmerlands Flyveplads, EKVH. Her gennemgår man både grunduddannelsen samt den videregående uddannelse. Men udover dette kursus findes der også andre kurser i Skandinavien, hvor nogle dog kun tilbyder enten den grundlæggende eller den videregående uddannelse.

48 Flyinverted

117 Flyinverted 2011

 

 

 

Tilmelding til både det danske såvel som de andre Skandinaviske kurser foregår gennemSveDaNor-samarbejdet (www.svedanor.com), hvis man vel at mærke opfylder de adgangskrav, som de forskellige kursusudbydere har sat.

Udover disse kurser, har nogle klubber, såsom Midtsjællands Svæveflyveklub, løbende undervisning i kunstflyvning i flyvesæsonen.