Kunstflyvningsprogrammet

Et flyveprogram er ikke så let at huske, især når man når op på de mere avancerede niveauer. Derfor eksisterer Aresti-systemet, som er en simpel måde at tegne en kunstflyvningssekvens på, som kan tapes fast på instrumentbrædtet.
Alle figurerne blev samtidig sat i et system, og lignende figurer sat sammen i en familie, som der nu eksisterer otte af. (Tidligere indeholdt familie 4 alle spind, men de er nu rykket til familie 9, under rul, og derfor eksisterer familie 4 nu ikke mere.)

Man skal lige lære hvordan man læser sådan et program, men helt generelt starter man altid sin flyvning fra prikken og slutter ved den lodrette streg – og mellem disse flyver man som stregen “flyver”. Er stregen sort og fuldtoptrukket betyder det, at man er påvirket af positiv Gz. Er den derimod rød og stiplet, så rammes man af negativ Gz. (Der er dog en undtagelse i kategorien “haleglidninger”.)

Familie 1: Linier & Vinkler

Som navnet antyder, er det her, figurer der består af linier og vinkler hører hjemme. En vandret linie flyves dog aldrig alene (det svarer til almindelig ligeudflyvning) – grunden til at den eksisterer er, at rul ikke kan stå alene; de skal altid sættes på en linie.

Eksempler på figurer:

Familie1

Familie 2: Turns & Rolling Turns

Disse består af 2 forskellige kategorier, dels turns, som er kunstflyvningsdrej med 60 graders krænging – enten normale, eller inverterede. Og så indgår også de såkaldte rolling turns, som også er kursskifte-figurer, men i modsætning til de almindelige turns, skal man her ikke holde en konstant krængning, men derimod rulle mens man skifter kurs. Og her gælder det om at holde tungen lige i munden, for både turn-raten og roll-raten skal være konstant hele tiden…

Eksempler på figurer:

Familie2

Familie 3: Kombinationer af Linier

Eksempler på figurer:

Familie3

Familie 5: Stallturns

Et stallturn, som også kaldes et hammerhead eller en hårnål, består i, at man trækker op til lodret, venter til der ikke er ret meget hastighed tilbage i flyet, hvorpå man giver sideror til enten venstre eller højre. Derved vil flyet dreje sin højakse, og resulterer derfor i næsen pegende lodret ned. Når der er nok fart på flyet igen, hiver man ud af dykket til horisontal flyvning igen.

Eksempler på figurer:

Familie5

Familie 6: Tail slides

Haleglidninger er nok de sjoveste at lave når man træner, men enhver kunstflyvers mareridt i en konkurrence: Det er den figur, hvor der er den korteste afstand mellem en topkarakter og et nul.
Kort fortalt så består figuren af at man trækker op til lodret og lader flyet gå i stå. Det, det nu gælder om er, at få flyet til at slide baglæns en synlig distance (som regel ikke mere end éen flylængde) samt at få flyet til at falde den rigtige vej (programmet dikterer, om man skal falde bagover/canopy down eller forover/canopy up). Man holder lodret-linien ned til der er nok fart på flyet. Dette er uhyggeligt vanskeligt, da man jo næsten ikke har noget flyvefart, og derfor ringe kontrol over rorerne. Udover dette, gælder det om at falde symmetrisk ned; f.eks. må den ene vinge ikke falde før den anden – det skal ske på samme tid, hvilket heller ikke er supernemt.
PRØV IKKE DENNE FIGUR SELV INDEN DU HAR FÅET GRUNDIG INSTRUKTION FRA EN ERFAREN KUNSTFLYVER ELLER PRØVET DEN I EN TOSÆDET – DEN ER POTENTIEL FARLIG! (Får man for meget fart på baglæns, kan rorene knække af, så det er ikke noget man skal tage let på.)

Eksempler på figurer (I tegningen af disse figurer, er der byttet rundt på positiv og negativ G – idet “canopy down” er defineret ved en rød, stiplet linie på trods af, at man er påvirket af positiv G. Ligeledes for “canopy up”.):

Familie6

 

Familie 7: Loops & Eights

Familie 8: Kombinationer af Linier/Vinkler/Loops

Familie 9: Rul & Spind

Kunstflyvningsprogrammet

Forskellige figurer fra forskellige familier kan så sættes sammen til et program, som f.eks. det nedenstående: (Bemærk, at programmet altid er defineret i forhold til den “officielle vindretning” – dvs. den retning hvorfra vinden kommer, som er parallelt med x-aksen, – dvs. den akse, hvor sidevinds-komponenten er mindst.)

kunstflyvningsprogram

 

TEGN DIT EGET PROGRAM (GRATIS): www.openaero.net (virker kun i Google Chrome)